Om Stiftelsen NOVA Spektrum

Årsrapport 2022

Virksomhet 

Stiftelsen NOVA Spektrum er en næringsdrivende stiftelse med røtter tilbake til 1920. 

Stiftelsen eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer for arrangering av messer, utstillinger og kongresser, konserter, sport- og kulturarrangementer, samt events og bedriftsarrangementer.  

Virksomheten i Oslo Spektrum består i hovedsak av å leie ut arenaen til eksterne arrangører, mens NOVA Spektrum har et betydelig innslag av egne arrangementer og arrangementer som gjennomføres i samarbeid med ulike fag- og bransjeorganisasjoner. 

Formål 

Stiftelsen NOVA Spektrum har som formål å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv ved å tilrettelegge møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon, herunder kjøpe, selge, utvikle og forvalte fast eiendom og delta i andre selskaper som støtter opp under formålet 

Visjon 

Stiftelsen NOVA Spektrum skal være den ledende kraften i Norge på å utvikle og organisere effektive, inspirerende og verdiskapende møteplasser. 

Forretningsidé 

Stiftelsen NOVA Spektrum skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive møteplasser som bidrar til økt handel, nettverksbygging og inspirerende underholdning. Vi skal utvikle og arrangere møteplasser, både i egen regi og i samarbeid med andre, bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne og berike kultur- og organisasjonslivet.  

Innholdsoversikt

Søk