Adm. direktør har ordet

Årsrapport 2022

Full fart fremover etter to tøffe år med mange motbakker 

2022 ble et år der vi igjen fikk bekreftet styrken i vår samlede arrangementskompetanse. Vi har i tillegg lagt bak oss et år med mange store høydepunkter som gjør oss enda bedre i stand til å leve opp til vårt formål om å skape møteplasser som bidrar til positive ringvirkninger.  

Etter flere år med strenge smitteverntiltak og forbud mot arrangement gjenåpnet samfunnet for fullt fra midten av februar 2022. Dette har gjort det mulig for både NOVA Spektrum og Oslo Spektrum å drive som normalt etter to tøffe og krevende år med høy grad av uforutsigbarhet og stadige opp- og nedturer for en samlet organisasjon. 

Massiv ketchup-effekt 
Resultatet av gjenåpningen ble en massiv ketchup-effekt som endte med at vi i 2022 for første gang passerer 500 millioner kroner i omsetning for Stiftelsen NOVA Spektrum.

Den solide omsetningsutviklingen skyldes først og fremst at arrangementskalenderen hos NOVA Spektrum har vært svært tettpakket med store og små møteplasser fra april og ut året. Flere av møteplassene hadde blitt flyttet både en, to og tre ganger i løpet av pandemitiden, men fant omsider sted i 2022 etter at myndighetene opphevet arrangementsforbudet.  Sammen med de arrangementene som blir gjennomført på årlig basis ble det derfor et hektisk og aktivt år for stiftelsen totalt sett.  

Den sterke utviklingen i 2022 skyldes også rekordhøy aktivitet i Oslo Spektrum etter gjenåpningen. Konserter, show og arrangement som publikum hadde gledet seg i 2020 og 2021, lot seg endelig gjennomføre i 2022. Ved siden av å skape vill begeistring hos publikum, er aktiviteten i Oslo Spektrum også med på å skape jubel hos alle som nyter godt av ringvirkningene som oppstår når tusenvis av tilreisende og besøkende kommer for å se, høre og oppleve sine favorittartister i hele Norges storstue. 

Styrken i vår samlede arrangementskompetanse 
Det høye aktivitetsnivået i 2022 har vært krevende for organisasjonen. Jeg er samtidig svært stolt over at vi har lykkes så godt, og at alle våre medarbeidere har strukket seg langt for å bidra til å skape gode besøks- og utstilleropplevelser selv om aktivitetene og arrangementene har vært flere enn i et normal-år.

I tillegg har vi på nytt fått synliggjort og demonstrert styrken i vår samlede arrangementskompetanse – og fått bekreftet hvilken enorm kraft og verdi som ligger i de fysiske møteplassene som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Fjoråret har vist at folk fortsatt vil møtes, og at musikk, kultur og underholdning fremdeles er noe vi vil oppleve «live» i fellesskap med andre. 

Publikumsvekst og besøksrekorder
For mange av våre messer og arrangement ble 2022 et år med publikumsvekst og besøksrekorder. Kort tid etter gjenåpning var over 80 nasjoner representert på Nor-Shipping, en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen og havnæringene. Sommeren 2022 solgte den norske rap-duoen Karpe over 100 000 billetter til 10 fulle konserter i Oslo Spektrum. Samme høst tangerte Oslo Motor Show sin egen publikumsrekord med over 53 000 besøkende. Også mange av de øvrige arrangementene har hatt en sterk utvikling gjennom 2022 med hensyn til både besøkstall, antall utstillere og publisitet. Vi hadde ikke klart dette uten våre dyktige engasjerte medarbeidere på alle nivå og fagområder i virksomheten.  

Mange viktige satsninger i 2022 
Gjennom 2022 har vi også lyktes med flere andre satsninger som gjør oss enda bedre rustet til å leve opp til vårt formål om å skape møteplasser som bidrar til positive ringvirkninger.  

Konkrete eksempler på dette er:  

  • Våren 2022 hadde vi første arrangement med ansvar for eget mat- og drikketilbud i NOVA Spektrum etter ekstern leveranse av mat- og serveringstjenester siden Norges Varemesse flyttet fra Oslo til Lillestrøm tilbake i 2002.  Dette gir oss helt nye muligheter til å skape gode matopplevelser for alle våre besøkende og utstillere.

  • Sommeren 2022 ble det for første gang arrangert utendørskonserter ved vår messearena i Lillestrøm.  

  • Høsten 2022 åpnet vi Lillestrøm Lobby, et helt nytt spisested og en ny møteplass i lokalene til NOVA Spektrum. Lobby har allerede blitt en populær møteplass som i tillegg til å bli benyttet i forbindelse med messer og arrangement, også er tilgjengelig for andre besøkende inkludert befolkningen i eget nærområde.  

  • Mot slutten av fjoråret feiret vi at Plan- og bygningsetaten vendte tommelen opp for våre planer for nye Oslo Spektrum. Dette gjør at de siste beslutningene som er nødvendig før byggeprosessen kan igangsettes, sannsynligvis finner sted første halvdel av 2023.

  • 2022 var et år der man oppnådde store fremskritt i arbeidet med å utarbeide planforslaget for Lillestrøm NXT.  

Takk til alle besøkende, utstillere og arrangører 
Ved inngangen til 2023 kan vi konstatere at vi har lyktes godt med gjenåpningen etter pandemiperioden – og at den fysiske møteplassens betydning og relevans står sterkere enn noensinne selv etter to år med lock down, streaming og utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi takker alle besøkende, utstillere og arrangører for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom 2022, og ser frem til å skape og legge til rette for nye møteplasser i årene som kommer.   

Gunn Helen Hagen /s/ 
Administrerende direktør Stiftelsen NOVA Spektrum 

«Det høye aktivitetsnivået i 2022 har vært krevende for organisasjonen. Jeg er samtidig svært stolt over at vi har lykkes så godt, og at alle våre medarbeidere har strukket seg langt for å bidra til å skape gode besøks- og utstilleropplevelser selv om aktivitetene og arrangementene har vært flere enn i et normalår.» 

Innholdsoversikt

Søk