Hovedtall Stiftelsen NOVA Spektrum

Beløp i NOK 1 000Note20222021202020192018
RESULTATUTVIKLING
Driftsinntekter544 937245 487197 582475 912386 506
Resultat før avskrivning (EBITDA)90 9668 12034 34689 80579 226
Resultat før skatt128 790-45 181-19 11658 50252 401
Årsresultat21 046-36 800-13 62044 49835 086
BALANSE OG SOLIDITET
Sum eiendeler1 378 8541 367 1961 231 4211 351 9981 324 590
Sum gjeld608 267617 900444 246537 701554 191
Egenkapital770 588749 298787 175814 296770 399
Egenkapitalandel56 %55 %64%60%58%
GJELD OG LIKVIDITET
Langsiktig rentebærende gjeld306 340306 692307 568311 477
Netto rentebærende gjeld232 899307 000277 865202 250193 687
Likviditetsreserve274 10172 04978 826155 318167 790

Noter:

  1. Resultatet i 2020 og 2021 er preget av korona-pandemien som medførte nedstengning av virkomheten store deler av året
  2. Ekskl. ubenyttede trekkrettigheter / kassekreditt.

Innholdsoversikt

Søk