Oslo Design Fair

Oslo Design Fair

Impossible/Possible 

Spesielt fokus på det norsk design og industri, kunst, håndverk og arkitektur.

Oslo Design Fair er Norges viktigste og mest attraktive møteplass for interiør, design, arkitektur og håndverk. Messen har eksistert i 35 år, først som gave- og interiørmessen og så med navnebytte i 2016 til Oslo Design Fair. Det er fagmesse hvor utstillere møter innkjøpere og andre samarbeidspartnere for faglig påfyll, nettverking og handel. 

Oslo Design Fair arrangeres to ganger årlig, vår og høst. 

Temaet for 2020 var Impossible/Possible hvor målet var å fremme norsk design og industri, kunst, håndverk og arkitektur ved å skissere innovative tanker og mulige løsninger i møte med de store omveltningene bransjen vår står overfor. I hovedsak utfordringer knyttet til bærekraft og sirkulære prosesser. I tillegg satte vi fokus på hvordan et samfunn som er grunnleggende annerledes enn hvordan vi hadde det høsten 2019. Det skulle vise seg at årets tema ble veldig aktuelt. Med pandemien ble 2020 annerledesåret hvor alle måtte snu seg og vise at det umulige faktisk var mulig likevel. 

Hver messe knytter temaet til ulike utstillinger, redaksjonelt innhold og faglig program. Tendensutstillingen for 2020 ble tegnet av designerduoen Vera & Kyte i godt samarbeid med vår faste kurator Kirsten Visdal. I tillegg leverte Andreas Siqueland billedkunst som var spesiallaget til messen. 

Den planlagte høstmessen måtte dessverre avlyses som følge av restriksjonene rundt Covid-19 pandemien.  

Tilbakemeldinger fra utstillere og besøkende for 2020 er gjennomgående positive. Møteplassen for bransjen er nå viktigere enn noen gang, og vi ser nå frem til Oslo Design Fair i 2021. 

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Innholdsoversikt

2020

Årets arrangementer

Eiendomsutvikling

Bærekraft og samfunnsansvar

Styret og ledergruppen

Historien vår