Hovedtall Stiftelsen Norges Varemesse


[table “” not found /]

Noter:

1) Resultatet i 2020 er preget av korona-pandemien som medførte nedstengning av virkomheten fra og med midten av mars 2020 og ut året.
Resultatet i 2017 er belastet med ekstraordinær nedskrivning av eiendom med MNOK 180. Resultatet gir derfor ikke et rettvisende bilde av ordinær drift i 2017 som var et godt år.
,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Innholdsoversikt

2020

Årets arrangementer

Eiendomsutvikling

Bærekraft og samfunnsansvar

Styret og ledergruppen

Historien vår