STIFTELSEN NOVA Spektrum

Årsrapport 2022

Stiftelsen eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer.
Antall arrangement
0
NOVA Spektrum
0
Oslo Spektrum
Antall besøkende
0
NOVA Spektrum
0
Oslo Spektrum
ADM. DIREKTØR HAR ORDET

Full fart fremover etter to tøffe år!

2022 ble et år der vi igjen fikk bekreftet styrken i vår samlede arrangementskompetanse – et år med mange høydepunkter der vi gjorde oss enda bedre i stand til å leve opp til vårt formål om å skape møteplasser som bidrar til positive ringvirkninger. 

ÅRETS ARRANGEMENT

Høydepunkter i 2022

Både NOVA Spektrum og Oslo Spektrum er møteplass for fagmiljøer og bransjer med et mangfold av fag- og publikumsmesser, konserter, konferanser, bedriftsarrangement med handel, opplevelser, inspirasjon og underholdning.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Vårt arbeid for økt bærekraft

Stiftelsen NOVA Spektrum skal tilby bærekraftige møteplasser. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere, utstillere og besøkende.

Forretningsutvikling

Løpende utvikling og innovasjon er kritisk både for å tilpasse oss endringene i samfunnet og for gjøre oss enda bedre i stand til å levere etter vårt formål.

EIENDOMSUTVIKLING

Spektrumkvarteret og Lillestrøm NXT

For Stiftelsen NOVA Spektrum er det viktig å bidra til utvikling i og rundt våre to anlegg og arenaer, både messe- og kongressenteret i Lillestrøm og konsertlokalene i Oslo Spektrum. Nye satsinger skal skape fremtidens møteplasser og tilføre begge byene verdier og arbeidsplasser.

Innholdsoversikt

Søk