STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

Årsrapport 2021

Stiftelsen eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer.
Antall arrangement
0
NOVA Spektrum
0
Oslo Spektrum
Antall utstillere
0
NOVA Spektrum
0
Oslo Spektrum
Antall besøkende
0
NOVA Spektrum
0
Oslo Spektrum
ADM. DIREKTØR HAR ORDET

... alt blir bra!?

2021 ble nok et krevende år for Stiftelsen Norges Varemesse. Året startet med videreføring av forbudet mot arrangementer og påbud om hjemmekontor.
ÅRETS ARRANGEMENT

Høydepunkter i 2021

Begge arenaene var før pandemien slo inn over Norge møteplass for fagmiljøer og bransjeret mangfold av fag- og publikumsmesser, konferanser, bedriftsarrangementer og konserter med handel, opplevelser, inspirasjon og underholdning. 

ANSATTE & REKRUTTERING

Vår viktigste ressurs

Vellykkede møteplasser skapes gjennom tett samarbeid på tvers av en samlet organisasjon med medarbeidere som besitter unik arrangementskompetanse.
BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Vårt arbeid for økt bærekraft

Stiftelsen Norges Varemesse skal tilby bærekraftige møteplasser. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere, utstillere og besøkende.
EIENDOMSUTVIKLING

Spektrumkvarteret og Lillestrøm NXT

For Stiftelsen Norges Varemesse er det viktig å bidra til utvikling i og rundt våre to anlegg og arenaer, både messe- og kongressenteret i Lillestrøm og konsertlokalene i Oslo Spektrum. Nye satsinger skal skape fremtidens møteplasser og tilføre begge byene verdier og arbeidsplasser.

Innholdsoversikt

2021